Осъдената за конфликт на интереси д-р Пенкова отново стана директор на РЗОК-Шумен

Конкурсите за избор на нови директори в 19 от 28-те районни здравноосигурителни каси в страната са се състояли на 28-ми ноември.

За директор на шуменската РЗОК отново бе избрана д-р Йорданка Пенкова, която е получила 5,75 от изпитната комисия. Всички кандидати са представили концепции и са минали през интервю. За 19-те свободни места са се борили 25 кандидата, като за някои от районните каси има по двама претенденти, като за Шумен освен д-р Пенкова е кандидатствала  д-р Йорданка Маринова – управител на общинската болница „Д-р Добри Беров” в Нови пазар.

Старият – нов директор на РЗОК Шумен Йорданка Величкова Пенкова е била осъдена за конфликт на интереси през 2013 година. С Решение №165 от 10.01.2013г. Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси е установила, че Пенкова е сключила договори в частен интерес на „Частна психиатрична клиника-2000” ООД – собственост на свързани с нея лица по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗПУКИ – нейните баща и сестра.

Управителят на НЗОК е бил запознат с решението на съда, но нито той, нито Надзорния съвет на касата са предприели някакви действия.

 

Подобни

Leave a Comment

16 − seven =