Отбелязваме Европейския ден на телефон 112

На 11 февруари отбелязваме Европейския ден на телефон 112. Той работи у нас от 11 години и досега е приел милиони обаждания.

Въвеждането на Единния европейски номер за спешни повиквания  112 е ангажимент, поет от България във връзка с присъединяването ѝ към ЕС. В рамките на съюза въвеждането му става с Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европа и от 2008 г. телефон 112 функционира в 27-те държави-членки.

Тази високо технологична система осигурява бърз и безплатен достъп до всички служби за спешно реагиране. На телефон 112 може да бъде потърсена помощ при пожари, наводнения, спешни медицински случаи, ураганни ветрове, земетресения, пътнотранспортни произшествия, промишлени аварии и други замърсявания, радиация, зимни бури, съмнения за антракс и други биологични агенти.

Системата оптимизира времето за реакция и подобрява координацията между различните служби.

За спешния телефон има създадени шест районни центъра, разположени в градовете София, Русе, Варна, Монтана, Кърджали и Бургас.

Първият център 112-София стартира работа през юли 2007 г. и първоначално обслужва повиквания от София. От 4 юли 2008 г. услугата става достъпна и за жителите на областите София, Перник, Кюстендил и Благоевград. От 3 юли 2008 г. започва работа център 112-Русе, който обслужва областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра. На 28 август 2008 г. е даден старт на центровете 112 в Монтана и Бургас, които обслужват жителите на областите Монтана, Враца, Видин, Плевен, Ловеч, Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол. С откриването на районните центове 112 в Кърджали и Варна на 30 септември 2008 г. изграждането на националната система 112 е финализирано.

Подобни

Leave a Comment

four + 5 =