Отбелязваме Международният ден за премахване на робството

На 2 декември, ООН отбелязва Международния ден, който да напомни за премахването на робството. Той е приет с решение на Общото събрание на ООН през 1949 г.

Робството е социално-икономическа система, при която хора  са разглеждани като собственост. Тези хора не притежават лична свобода и често са подложени на принудителен труд. Робите могат да бъдат притежавани от момента на тяхното залавяне, покупка или раждане. Лишени от правото да се придвижват, да отказват да работят или да изискват заплащане за труда си.

Примери за робството днес могат да бъдат заробване на длъжници, деца-войници, насилствени бракове, трафик на хора и др.

Множество съвременни международни договори, включително Конвенцията за робството от 1926 г. забраняват робството и го считат за престъпление срещу човечеството.

 

 

Подобни

Leave a Comment

five × 3 =