Отбелязваме Международният ден на хората с увреждания

Международният ден на хората с увреждания е обявен от Генералната асамблея на ООН през 1992 г.

Целта на този ден е постоянно да мотивира политиците и институциите да предприемат по-ефективни действия, с които да се гарантира достъпът до общата архитектурна среда на хората с увреждания, достъпът до общообразователната система, до общия пазар на труда, до информация и до процесите на изработване и вземане на политически решения, които имат отношение към тях.

В световен мащаб над 1 млрд. души или около 15% от населението имат някаква форма на увреждане. В България по данни на НСИ с призната трайно намалена работоспособност или със степен на увреждане са около 500 000 души, от които 10 000 са деца.

Подобни

Leave a Comment

3 × two =