Отбелязваме Световния ден за психично здраве

Световният ден на психичното здраве се отбелязва за първи път на 10 октомври 1992 година и първоначално стартира като годишна проява на Световната федерация за психично здраве с участието на тогавашния държавен секретар Ричард Хънтър.

В Световната федерация за психично здраве членуват организации и лица от 112 страни от цял свят. Тя е акредитирана за консултант на ООН и работи в тясно сътрудничество със СЗО, ЮНЕСКО, Върховния комисариат на ООН за бежанците, Европейската комисия по правата на човека, Международната организация по труда.

Отбелязването на 10 oктомври катоСветовен ден на психичното здраве цели да насочи вниманието на обществото към психичните проблеми и предизвика обществени дискусиисвързани спревенцията и лечението на психичните заболявания.

Статистиката в България показва, че от тревожни разстройства страдат – 11.4% от населението, разстройства на настроението (депресии и афективни състояния) – 6.2%, злоупотреби с вещества – 3.3 %. Данните сочат, че у нас по-често боледуват жените, освен това те по-често се обръщат за професионална помощ от мъжете. По възрастови групи най-висок риск от заболяване от тежка депресия има групата от 20 до 34 години. За съжаление все по-рядко хората с подобни проблеми се обръщат за помощ към лекарите.

Основната причина за поява на тези разстройства е стресът в ежедневието и особеностите на начина на живот. Социално-икономическите фактори, генетичната предразположеност и особеностите на съответната култура са сред другите фактори, които водят до тези разстройства. Първите симптоми, които биха могли да издават наличието на проблеми са безсъние, честа умора, лошо настроение раздразнителност. В тези случаи човек трябва да потърси медицинска помощ при съответния специалист –психиатър, психотерапевт, психолог. При хронични заболявания, свързани с дефицит на социални умения и възможности за самостоятелен живот, в терапията е необходимо да се включват и социални работници, които да провеждат психосоциална рехабилитация на потърпевшите. Нужно е и обществото да преодолее стигмата към психиатричната помощ и проблеми, за да се получи адекватно лечение още в ранните стадии на разстройството.

Подобни

Leave a Comment

four − 3 =