Отворена дискусия и мултимедийно представяне на културно-историческото наследство по проектa „Гражданите за Европа“

На 5 септември от 9.30 часа в Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров“ с отворена дискусия започва реализацията на проекта „Гражданите за Европа“, който Община Шумен изпълнява в партньорство с общините Ксанти, Струмица и Браила. По време на дебата ще бъдат представени различни гледни точки по темите за образованието и реализацията на младите хора, за пътуването в чужбина, за семейството и традициите. В събитието ще се включат представители на образователни и културни институции в Шумен, млади хора от Общинския младежки съвет, както и журналисти и общественици. От градовете партньори Ксанти и Браила участие ще вземат млади предприемачи и студенти, а от Струмица ще участват млади хора с богат опит в младежкия обмен по програма Еразъм+. Модератор на срещата ще бъде общественият посредник Иван Капралов.

Друго интересно събитие в изпълнение на проекта ще се проведе на 7 септември в 10.30 часа в горското училище до паметника „Създатели на българската държава“. На открито с мултимедийни презентации ще бъде представено културно-историческото наследство на градовете партньори. Експерти от отдел „Култура, младежки дейности и спорт“ в общинската администрация ще разкажат за традиционния Карнавал на плодородието в Шумен и ще обменят идеи с партньорите как да увеличат туристическия потенциал на района. Ще бъде представен и нов филм за Шумен. Гостите от Браила и Ксанти ще презентират свои културни събития и ще покажат интересни исторически паметници. Струмица ще участва с кратък документален филм за туристическите ресурси на града. Михаела Манолова, представител на Националния център за контакт към Министерството на културата и координатор на програма „Европа за гражданите“ на национално ниво ще говори за възможностите за популяризиране на културно-историческо наследство, които дава програмата.

Проектът се финансира по програма „Европа за гражданите“ по мярка побратимяване на градове и има за цел да насърчи и улесни социалната и междукултурна ангажираност на европейските граждани и повишаване на знанието им за ценностите на Европейския съюз.

Подобни

Leave a Comment

eleven − 7 =