Отдават на концесия “Арена Шумен” и тенис кортовете за срок до 20 години

На предстоящата сесия на Общинския съвет ще бъде подложен на гласуване вече изготвения План за действие за общинските концесии на община Шумен за периода 2018-2020 г.

Първият обект включен в плана е „Общинска тенис база“.

Предмет на концесията е строителство, а проектът включва частично изграждане на спортния обект – публична общинска собственост, както и управлението и поддържането му. Концесионерът ще бъде задължен да изгради за своя сметка два нови тенис корта с поливна система, осветление, оградна мрежа, надстройка и пристройка към вече съществуващите, както и собствен водоизточник.

За 20-годишния концесионен период в сметката на общината трябва да влязат общо 240 000 лева, или по 12 000 на година.

Голямата концесия с предмет ползване, включена в Плана, е за многофункционалната спортна зала “Арена Шумен”. Бъдещият й наемател се задължава да управлява, ремонтира и поддържа триетажната зала със застроена площ 4878 кв. м.

За период от 20 години бъдещия концесионер, по предварителни прогнози, ще вкара в хазната на община Шумен сумата от 200 000 лева, или средно по 10 000 лева на година.

Приетият от общинския съвет план за действие, предложен от кмета на Шумен, може да се изменя и/или допълва текущо при включване на нов проект, изключване на проект или промени в проект относно прогнозираните елементи.

Промените се приемат с решение на общинарите за приемане на актуализиран план за действие за общинските концесии, който се публикува в Националния концесионен регистър.

 

 

 

 

Подобни

Leave a Comment

8 − 6 =