Отчет на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Шумен

През изминалата година служителите осъществяващи държавен противопожарен контрол са извършили  29 комплексни,  592 контролни и 841 тематични проверки в обектите. За отстраняване на констатирани нарушения са връчени 162 противопожарни разпореждания. За допуснати административни нарушения са съставени 35 акта, това стана ясно днес на брифинг пред журналисти в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Шумен.

Служителите осъществяващи държавен противопожарен контрол в областта на новото строителство са изготвили становища на проектна документация и са участвали във въвеждането в експлоатация на 185 обекта.

По направление защита на населението са проверени 182 обекта. В периода 18–21 септември 2018 г. предстои провеждане на  ХVІХ републикански състезания на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец“ в к. к. Албена.

В началото на месец октомври предстои провеждане на  републиканското ученическо състезание по защита при бедствия, пожари и извънредни състезания в гр. Бургас.

До момента на територията, обслужвана от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Шумен са възникнали 1156 произшествия, като пожарите са 619, аварийно спасителни дейности и техническа помощ са  445 и 92 други произшествия.

За сравнение през 2017 година са възникнали 961 произшествия, като пожарите са 590, аварийно спасителни дейности и техническа помощ са  357 и 14 други произшествия.

Най-голям брой произшествия са възникнали през 2012 година – 1720.

За последните пет години загиналите при пожари са както следва: 2014 г. – 1 човек, 2015 г. – 2 човека, 2016 г. – 1 човек, 2017 г. – 1 човек и 2018 г. – 2 човека.

Приоритетните задачи, които стоят пред Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и в частност пред Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Шумен към настоящия момент са доразвиване и обучение на доброволни формирования, както и качествена превенция и обучение на населението с цел защита от природни бедствия. В тази връзка на територията на област Шумен в процес на изграждане е един от шестте областни учебни центъра за обучение на населението за действия при природни бедствия.

За съществен принос при изпълнение на служебните си задължения с „Писмена похвала“ е награден 1 служител на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Шумен от Главния секретар на МВР.

За образцово изпълнение на служебните си задължения и по повод професионалния празник на служителите на Министерството на вътрешните работи с „Грамота“ е награден 1 служител на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Шумен от Административния секретар на МВР.

За конкретен съществен принос и проявена инициативност с „Писмена похвала“ са наградени 4 служители на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Шумен от директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

За конкретен личен принос при изпълнение на служебните си задължения и по случай професионалния празник на служителите на Министерството на вътрешните работи с „Писмена похвала“ е награден 1 служител на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Шумен от директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

За конкретен личен принос при изпълнение на служебните си задължения и по случай професионалния празник на служителите от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ с „Писмена похвала“ е награден 1 служител на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Шумен от директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

За съществен принос при изпълнение на конкретна задача и по случай професионалния празник на служителите от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ с „Писмена похвала“ са наградени 15 служители на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Шумен от директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Шумен.

Подобни

Leave a Comment

2 × 1 =