Отчет на РЗИ-Шумен за извършени проверки

Информация за извършената в периода 24-29.04.2020 г. контролна дейност от РЗИ – Шумен във връзка с епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19:

В периода от 24.04.2020 г. до 29.04.2020 г. здравните инспектори от РЗИ – Шумен са извършили 105 проверки, от които 61 в обекти с обществено предназначение по Закона за здравето, 7 в лечебни заведения, 3 в други закрити обществени места (административни сгради, застрахователни офиси, банки и др. обекти предоставящи услуги за населението), 21 в обекти за търговия с храни, 13 на открити обществени места.

При извършените проверки се констатира, че са преустановени посещенията на ресторанти, питейни заведения, кафе-сладкарници, заведения за бързо обслужване, игрални зали и др. В обектите за бързо хранене и хранителните магазини на територията на бензиностанции не се допуска консумация на място. Преустановени са посещенията на децата в детските заведения, учебните занятия, груповите форми на дейност и работа с деца и ученици. Работодателите са организирали провеждането на филтър преди започване на работа, провежда се инструктаж за спазване на лична хигиена от персонала, проветряват се помещенията, организирана е дистанционна форма на работа за служителите, където това е приложимо.

В проверените обекти е осигурен дезинфектант, разрешение от МЗ и вписан в Регистъра на биоцидите, извършва се минимум 4 пъти дневно дезинфекция, осигурена е дистанция от 1,5 – 2 м между служителите и посетителите. На закрити и открити обществени места не се допуска събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст и се ползват защитни маски за лице или други средства, покриващи носа и устата. При проверките не са констатирани нарушения на въведените противоепидемични мерки със Заповеди на министъра на здравеопазването.

Връчени са 2 предписания за 14 дневна карантина на лица завърнали се от рискови страни. Извършени са 15 проверки на територията на област Шумен, съвместно със служители на ОДМВР – Шумен, във връзка със спазването на задължителната карантина от 14 дни. При извършените проверки не са констатирани нарушения.

Към настоящия момент, на територията на област Шумен са поставени под карантина 343 лица. РЗИ – Шумен проследява 32 лица без общопрактикуващи лекари.

Подобни

Leave a Comment

20 − sixteen =