Отчуждават имоти в шуменското село Черенча, заради строежа на магистрала „Хемус“

Управляващите са взели решение да отчуждят части от имоти в землището на село Черенча, община Шумен, заради изграждането на АМ „Хемус“ в участъка от пътен възел „Буховци“ до пътен възел „Белокопитово“. Това съобщават от правителствената информационна служба, пише Investor.bg.

Отсечката е с дължина 1,46 км. Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица.

В полза на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД пък се учредява безсрочен сервитут върху поземлен имот в село Равногор, община Брацигово. Площта на сервитутната зона е 3,266 дка и е необходима за изграждане и обслужване на въздушен електропровод.

За сервитутното право „ЕСО“ ЕАД ще заплати нормативно определената цена и режийни разноски на стойност.

Подобни

Leave a Comment

one × 3 =