От днес влизат в сила промените в Наказателно-процесуалния кодекс

Делата за корупция по високите етажи на властта вече ще се гледат от Специализирания съд. Докладите на Европейската служба за борба с измамите – ОЛАФ, както и ревизионните актове на НАП, стават доказателства в един наказателен процес. Това са само част от многото промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), които влизат в сила от днес.

Изцяло нови или поправени са повече от 100 текста. Като обем, това са най-големите промени от влизането на Наказателно-процесуалния кодекс в сила през 2006 г. Въвежда се разпоредително заседание между фазата на досъдебното производство и същинското съдебно следствие. В него е и последният срок, в който страните по делото имат възможност да претендират за процесуални нарушения.

Когато първите дела по новия НПК след няколко години стигнат до Върховния съд, тогава ще се разбере дали промените са правилни или не, защото именно върховните съдии имат за цел да уеднаквяват прилагането на законите и нормите.

Подобни

Leave a Comment

10 + 20 =