От днес ловът на прелетен дивеч е официално открит

Днес официално откриват ловът на прелетен дивеч. Задължително е спазването на установените норми за отстрел от един ловец за един ловен излет, съгласно правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча.

Във връзка със зачестилите в последните години смъртни случаи и наранявания на ловци при излетите от Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) призовават за стриктно спазване на правилата за безопасност при ловуване.

Агенцията е в пълна готовност за извършване на засилени проверки за спазването на Закона за лова и опазване на дивеча.

Всички ловци в страната  ще бъдат проверявани във връзка с използването електрически звуковъзпроизвеждащи устройства, превишаване на дневните отстрелни норми, ловуване без ловен билет или с нередовни документи, ловуване без сигнален цвят в облеклото, ловуване в забранено място и в забранено време, отстрел на неразрешен за лов дивеч. Забранява се използването на алкохол и наркотични вещества по време на лов.

Във връзка с високите среднодневни температури тази година и повишената опасност от възникване на горски пожари министерството апелира за спазване на противопожарните правила за опазване и защита на горските територии.

Подобни

Leave a Comment

eleven + 12 =