От КЕВР одобриха бизнес плана на ВиК – Шумен

На обществено обсъждане в КЕВР, днес бе приет 5-годишния бизнес план на ВиК – Шумен. Според приетите документи, ръста на цената водата ще бъде от 2.63 лв.  за кубик на 3.26 лв. с ДДС.

На общественото обсъждане в централата на Комисията за енергийно и водно регулиране в София присъстваха и управителят на ВиК Красимир Марков, областният управител на Шумен Стефан Желев, общинският съветник Добромир Драев.

“КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

I. Одобрява на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени” ”

 

Подобни

Leave a Comment

2 + 20 =