От МОН обявиха конкурс за лого

Министерството на образованието и науката обявява конкурс за лого, което да се превърне в графичен знак, отразяващ четирите вида иновации, с които училищата ще подобрят качеството на образование. Това са въвеждането на иновативни елементи по отношение на организацията или съдържанието на обучението, организирането на управлението, обучението и образователната среда по нов или усъвършенстван начин, използването на нови методи на преподаване и разработването по нов начин на учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.

В конкурса могат да участват ученици и учители с опит в графичния дизайн и визуалната комуникация. Всеки кандидат може да участва с един проект на лого. Предложенията могат да се изпращат в jpeg формат. Изисквания към проекта са да е авторски, да е оригинален, да не копира съществуващи лога и да е разпознаваем за целта на инициативата. Логото трябва също да е съобразено с институцията, която представлява: МОН и българските училища. Третото изискване е логото да е приложимо за всички видове училища в страната, които са определени за иновативни. Знакът трябва и да създава усещане и убеденост за общност на иновативните училища.

Срокът за подаване на предложения е до 2 ноември 2017 г.

Връзка към формуляра за кандидатстване в конкурса: https://goo.gl/ceNavm

Подобни

Leave a Comment

four × 3 =