Пенсионерският съюз иска всички пенсии за осигурителен стаж да се индексират от 1 юли 2019

Пенсионерски съюзи настояват за индексиране на всички пенсии за осигурителен стаж от 1 юли 2019 г. Това бе обявено на пресконференция в Националния пресклуб на БТА от Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, Съюза на пенсионерите 2004, Националното сдружение “Гражданско общество в България”, в. “България без граници”, пенсионерски организации, Академия “Трета възраст”.

Те настояват от 1 юли 2019 г. да се индексират всички пенсии за осигурителен стаж и възраст с механизма за преизчисляване на основата на средния осигурителен доход за предходната календарна година с отчитане на средногодишната инфлация за 2016 и 2017 г.

Друго искане е минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст началото на следващата година да стане 55 на сто от минималната работна заплата, установена за същата година.

Пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, трудова злополука, професионална болест или военна инвалидност, да се определят след актуализиране на нормативната и поднормативната уредба свързана със социалното осигуряване, здравеопазването, медицинската експертиза и оценката на работоспособността на хората с увреждания. Те трябва да са обвързани с размера на социалната пенсия за старост в съотношение от 100 процента до 160 на сто за различните пенсии.
Освен това искат отмяна на пар.6, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване /КСО/, който се отнася за т. нар. таван на пенсиите. Според тях тази норма е в нарушение на принципите на равнопоставеност и справедливост и по своята същност налага дискриминация по отношение на част от българските пенсионери.
Те настояват да се приеме Закон за възрастните хора, които съставляват над 30 процента от населението на страната.

Подобни

Leave a Comment

seven − four =