Повече от половината новородени в Шуменско са извънбрачни

1419 новородени са регистрирани през 2017 г. в област Шумен, като от тях 1 409 (99.3%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял със 159 деца, или с 10.1%. Коефициентът на обща раждаемост  в област Шумен през 2017 г. е 8.1‰, а през предходната 2016 г. – 9.0‰. Това показват данните на Отдел: Статистически изследвания – Шумен към Националния статистически институт.

Броят на живородените момчета е 701 и е със 7 по-малък от този на живородените момичета (708), или на 1 000 живородени момчета се падат 1 010 момичета. Броят на живородените извънбрачни деца в област Шумен е 788. От 1995 г. в областта се наблюдава тенденция на увеличаване на извънбрачните раждания. Техният относителен дял варира от 33.8% през 1995 г. до 61.2% през 2013 година. След това относителният дял на извънбрачните живородени деца намалява до 58.0% през 2016 г., а през 2017 достига до 55.9% от всички живородени.

Високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на фактическите съжителства сред младите хора. За 85.8% от живородените извънбрачни деца в област Шумен има данни за бащата, което означава, че тези деца най-вероятно се отглеждат в семейна среда от родители, живеещи в съжителство без брак, уточняват статистиците.

През 2017 г. 78.9% от ражданията се осъществяват от жените на възраст от 20 до 34 години вкл., които през 2017 г. са 14.5 хил. и са намалели спрямо 2016 г. с 4.1%, а в сравнение с 2001 г. – с 34.3%. Броят на жените в Шуменско в тази възрастова група намалява основно поради по-малкия брой момичета, които влизат във фертилна възраст и емиграционните процеси. През 2017 г. в областта броят на децата, родени от майки под 18 години е 57, докато през 2016 г. са били 67.

Децата, родени от жени на възраст над 40 години, съответно от 27 през 2016 г. се увеличават на 28 деца през 2017 година.

Сред общините в област Шумен, с най-висока раждаемост са Никола Козлево (13.5‰), Каспичан (9.5‰) и Нови пазар (9.4‰), а с най-ниска раждаемост са общините Смядово и Шумен – с по 7.6‰, Велики Преслав – със 6.1‰, и Хитрино – 4.9‰.

Подобни

Leave a Comment

one × two =