Повече приходи от нощувки отчитат в Шуменско

Приходите от нощувки през май в област Шумен достигат 284.2 хил. лв. – това е с 26.0% повече в сравнение със същия месец на 2016 година. Регистрирано е увеличение в приходите от нощувки от български граждани – с 29.9%, а от чужденци – с 12.6%, съобщават от Статистика – Шумен.

Пренощувалите лица в местата за настаняване са 5 047 души, като в сравнение с май 2016 г. се увеличават с 5.8%. Пренощувалите български граждани през месеца са 4 331, или 85.8% от всички пренощували лица, като по-голямата част от българите (84.7%) са нощували в хотелите, където са реализирали средно 1.5 броя нощувки. Пренощувалите чужди граждани са 716, като 95.3% от тях са нощували в хотелите и са реализирани средно по 2.0 броя нощувки. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2017 г. в област Шумен е 8 318, като от тях 6 866 са на български граждани, а 1 452 – на чужденци. В сравнение със същия месец на предходната година общият брой на реализираните нощувки се увеличава с 12.4%. В хотелите са реализирани 79.5% от общия брой нощувки на българските граждани и 94.4% от общия брой нощувки на чуждите граждани.

През този период са функционирали 59 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 788, а на леглата – 1 662. В сравнение с май 2016 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 15.7%, а броят на леглата в тях – с 5.2%.

Подобни

Leave a Comment

seven + six =