Подвигнаха три обвинения срещу бившият ръководител на „Напоителни системи“ в Шумен Юлиян Вълчев

Ръководителят на хидротехнически район в „Напоителни системи“ в Шумен Юлиян Вълчев е предаден на съд с обвинителен акт на Окръжната прокуратура в Шумен с три обвинения. Това съобщават от Апелативна прокуратура – Варна. 48-годишният мъж в качеството си на длъжностно лице и при условията на продължавано престъпление не положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението и стопанисването на повереното му имущество, от което последвала значителна щета за предприятието / по чл. 219, ал. 3 във  ал. 1 от НК/. Второто обвинение срещу Юлиян В. е, че като ръководител на предприятие нарушил или допуснал да се извърши нарушение на правилата, установени със специален закон за запазване на рибата и другите водни организми /чл. 239, ал.1 от НК/. Използването на служебното му положение, за да набави за другиго противозаконна облага по чл. 283 от Наказателния кодекс, е третото повдигнато обвинение срещу Юлиян В.

В периода от началото на август до 13 септември 2013 г. в землищата на с.Михайловски и с.Памукчии при условията на продължавано престъпление в качеството си на длъжностно лице – ръководител звено хидротехнически район Шумен в „Напоителни системи” ЕАД клон Черно море, предаденият на съд не  положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването, запазването на повереното му имущество и за възложената му работа, като нарушил разпоредбата на чл. 50, ал. 3 от Наредбата за ползването на повърхностни води, в която е посочено, че при разрешителното за ползване на повърхностен воден обект, с което се предоставя правото за ползване, се вписва и изискване за забрана за изпускане на води с цел улов на аквакултури. С това той  нарушил разпоредби от Закона за водите, които според длъжностната си характеристика е следвало да познава и прилага.

Юлиян В. наредил на пазача на язовира да изпусне водата на язовир „Нови Пазар 1”, който се намира в землището на с. Стоян Михайловски и с. Памукчии, за да бъде извършен стопански риболов. Така причинил значителни вреди на „Напоителни системи” ЕАД – клон Черно море, в размер на 470 411 куб. м на стойност 49 003 лева, като деянието по член 219, ал. 3, във връзка с ал. 1 от НК е извършено умишлено. Престъплението се наказва с лишаване от свобода от 2 до 8 години, като съдът може да постанови лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 6 от НК.

В периода от началото на август 2013 г. до 13 септември 2013 г.в землищата на с.Стоян Михайловски и с.Памукчии при условията на продължавано престъпление в качеството си на длъжностно лице наредил на пазача на язовира „Нови пазар 1“ да изпусне водното количество с цел улесняването на стопански риболов на рибни ресурси, като така улеснил наемателя на цитирания язовир – „Алгеа Индъстри“ ЕООД от Девня, в организирането на стопански риболов на толстолоб. Юлиян В. се включил в логистиката за намиране и склоняване на работници, които да ловят риба с гриб, за заплащане за труда им, товарене на уловената риба в микробуси на изкупвачите, претеглянето на улова на брега на язовира, продажбата й, включително приемане на сумата за продадената риба и предаването и на управителя на „Алгеа Индъстри“ ЕООД  Денислав Стефанов. За престъплението по член 239, ал. 1 от НК, извършено като продължавано деяние, се предвижда наказание лишаване от свобода до 3 години или „Пробация“, както и глоба от 100 до 300 лева.

Третото обвинение срещу Юлиян В. – по член 283 от НК, е за това, че от началото на август 2013 г. до 6 септември 2013 г.в землищата на с.Стоян Михайловски и с.Памукчии при условията на продължавано престъпление в качеството си на длъжностно лице използвал служебното си положение, за да набави за другиго –  „Алгае индъстри“ ЕООД в Девня, сумата от близо 30 000 лева. Тя била  противозаконна облага от стопанския риболов на толстолоб, осъществен във водите на язовир „Нови пазар1“. Това престъпление се наказва с лишаване от свобода до 3 години.

Това е втори обвинителен акт срещу вече бившия ръководител на „Напоителни системи“ в Шумен Юлиян В. До него се стигна, след като Апелативният съд във Варна върна делото на прокуратурата. В новия обвинителен акт срещу подсъдимия Окръжната прокуратура в Шумен го предава на съда освен по първоначалното обвинение само по член 219 от НК, но и с нови две обвинения.

Процесът срещу Юлиян В. започва на 18 септември 2017 г. в Шуменския окръжен съд.

 

 

Подобни

Leave a Comment

10 − five =