Пожарите в областта зачестяват, бъдете внимателни

Във връзка с възникналите многобройни пожари в сухи треви на територията на област Шумен през последните две седмици напомняме, че трябва да се спазват няколко основни правила:

Не палете огън на открито във ветровито време. Така пламъците могат да се разпространят бързо на големи разстояния. Не хвърляйте незагасени цигари. Палене на огън близо до навеси и стрехи, под клоните на дървета крие опасност от бързо разпространение на пламъците. Най-честите причини за възникването на пожар в сухи треви са небрежността при боравене с открит огън и умишлените действия.

В случай, че забележите възникнал пожар трябва незабавно да сигнализирате на телефон 112.

За да улесните намирането на пожара и спомогнете за бързото пристигане на екипите на пожарната трябва да съобщите къде е пожара, какво гори има ли застрашени хора и/или сгради, вашите имена и телефон за обратна връзка в случай на нужда. След съобщаването за пожара всеки трябва да прецени може ли да загаси пожара или да помогне той да не се разпространи. Ако се опитвате да гасите възникнал пожар, трябва да помните, че най-важна е вашата безопасност и тази на останалите хора. Не предприемайте излишни рискове, а преценявайте силите и възможностите си.

В случай, че сте станали свидетел на действия, които са предизвикали пожар можете да сигнализирате. Закона за министерството на вътрешните работи дава възможност на служителите на министерството да налагат административни санкции в размер от 200 до 2000лв на физически лица.

Подобни

Leave a Comment

four − 1 =