Помощ за отопление през зимата

От началото на тази седмица Социално подпомагане Шумен започна приемът на заявления за енергийна помощ.

Към момента се определя и нов размер на целевата помощ за настоящия отоплителен сезон, която за миналата година бе в размер на 362 лева. Новата сума ще бъде определена въз основа на промяната при цените на ел.енергията.

Заявленията  за енергийна помощ се приемат до 31 октомври, като от тази година  могат да се подават не само по постоянен адрес, а и по настоящ.

Молба-декларация по образец се подава в дирекциите “Социално подпомагане” до 31 октомври. В срок до 20 дни от подаване на молбата социален работник извършва социална анкета и определя правото на помоща.

Право на помощта, ще имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните шест месеца преди месеца на подаване на молбата-декларация е по-нисък от диференцирания минимален доход за отопление и отговарят на следните условия:

  • Да няма сключен договор за предоставяне на собственост срещу издръжка и/или гледане (освен в случаите, когато поелите задължиния за издръжка и/или гледане са пенсионери, инвалиди, учащи се или безработни).
  • Да не са продавали недвижимо имущество през последните 5г.
  • Да не са пътували зад граница на собствени разноски през последните 12 месеца.
  • Спестяванията на член от семейството да не надхвърлят 500 лв. на член от семейството.

Подобни

Leave a Comment

seventeen − 7 =