Пореден нов проект спечели Община Велики Преслав

Държавен фонд земеделие/ДФЗ/ със свое уведомително писмо № 108/ М 7.2 уведомява Община В.Преслав, че подаденото от ОбА проекто- предложение „ Изграждане и обзавеждане на спортна площадка в кв. 87 на гр. В.Преслав“ по подмярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от марка 7 на ДФЗ е спечелило необходимият брой точки след оценка на предложението. Кмeтът е поканен да сключи договор за предоставяне на необходимия 100 % финансов ресурс от 97 760, 00 лв.

Спортната площадка предвидена за изграждане по проекта ще бъде ситуирана в парковото пространство под бившето училище по пътно-строителни машини. Предвидено е изграждане на игрище в размери 15/28 метра с обща площ 420 кв.м. Площадката ще е от тип многофункционално игрище с възможност за спортуване на футбол, баскетбол и волейбол. Около игрището е проектирана алея с цветни бетонови плочки. Около игрището е предвидена ограда с височина 415 см. , изпълнена с ажурни пана 250/203 см. За осветление в тъмната част на денонощието са предвидени 4 LED прожектора, монтирани върху седем метрови стълбове. Подходът към игрището ще включва и рампа за хора с увреждания.

Спечеленият проект е първата част от цялостен проект на посоченото място, чиято втора фаза предвижда изграждане на детска площадка и площадка за открит фитнес, за което ще се търси друго финансиране вкл. и с общински средства.

След подписване на договора следват процедурите по избор на изпълнител и изпълнение на строително-монтажните дейности през летните месеци.

 

Подобни

Leave a Comment

8 − four =