По-малко молби за еднократна помощ на първокласници в сравнение с миналата година в Шуменско

519 са одобрените до момента молби за отпускане на еднократна помощ на семейства с първокласници за учебната 2017/2018 година. Това съобщи Мартина Драгнева, главен експерт в Регионална дирекция за социално подпомагане – Шумен. От 1 юли до момента подадени са общо 653 молби, отказите са само 20, а останали заявления се обработват. За същият отчетен период на миналата година обаче одобрените молби са били доста повече – цели 840 на брой, за 859 деца.

И тази година помощта е в размер на 250 лева. Отпуска се по реда на Закона за семейни помощи за деца на семейството, чиито деца са записани в първи клас в държавно или общинско училище, и чийто средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 400 лева. През тази година се очаква в цялата страна да бъдат подпомогнати около 46 000 деца, а заделените за тази цел бюджетни средства са в размер на 11 500 000 лева.

Подобни

Leave a Comment

eighteen − seven =