По-строги наказания при нарушенията на пътя

Да се отнемат по 10 точки от контролния талон на шофьорите при неправилно изпреварване, тези предложения са част от промени в наредбата за контролните точки и са обявени за обществено обсъждане.

Готвените промени предвиждат да се отнемат 10 контролни точки, вместо досегашните 8 на шофьор, който изпреварва неправилно или кара в насрещното.

В края на миналата година депутатите решиха, че шофиране в насрещното ще се наказва със 1000 лв. глоба и отнемане на книжката за 3 месеца.

Когато същото нарушение е извършено повторно, глобата е 4000 лв., а книжката ще се взема за 6 месеца.

В промените в наредбата е предвидено още младите шофьори да получат максималния брой точки две години след като са взели книжка.

Ако през това време тя им е отнета, този период няма да се причислява към стажа.

Броят на контролните точки ще се възстановява с 1/3, ако водачът премине допълнително обучение. Това ще може да се случва само веднъж в годината. Точки ще се връщат и ако докаже, че е платил глобите си.

Подобни

Leave a Comment

5 × 5 =