Правилници на общинските съвети в Шумен и Велики Преслав отиват на съд

Правилниците за организацията и дейността на общинските съвети в Шумен и Велики Преслав са били атакувани от Окръжната прокуратура в Шумен по линия на надзора за законност. Протестираните разпоредби засягат  правомощията на председателите на общинските съвети при командироване на общински съветници, без значение дали в страната и чужбина.

Тази разпоредба е в разрез с Наредбата за служебни командировки и специализации в чужбина, според която заповедите за командировки в чужбина на общински съветници се издават от кмета на общината. При командироване без напускане пределите на страната се прилага Наредбата за командировките в страната. В този случай според магистратите, внесли протестите, по аналогия се прилага същото решение и компетентен да командирова съветниците не е председателят на местния общински съвет, а кметът.

Окръжната прокуратура в Шумен е внесла в Административния съд и протест срещу Наредба за отглеждане на кучета на територията на община Шумен, приета от общинския съвет в града. Според общинската наредба собствениците на кучета с поставен микрочип се освобождават от такси за първата година от регистриране на домашния любимец, а това не е така съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност. Атакувана е и санкционната разпоредба за нарушение, свързано с разхождане на опасни кучета без повод и нашийник. Според наредбата глобата е в размер на 50 лв., а в закона същото нарушение се санкционира с глоба от 100 лв.

Предстои внесените от Окръжната прокуратура в Шумен протести да бъдат разгледани от Административния съд в града.

Подобни

Leave a Comment

19 − 2 =