Православните свещеници и имамите минават изцяло на държавна издръжка, предвиждат законови промени

Народните представители Цветан Цветанов, Корнелия Нинова и Мустафа Карадайъ са внесли в деловодството на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията. Промените предвиждат вероизповеданията в страната, към които принадлежи не по-малко от 1 % от населението, да получават държавна субсидия в размер на не повече от 15 млн. лева на година. Субсидията се определя в размер на 10 лв. на самоопределило се лице на база на последното преброяване.

Последните данни от НСИ сочат, че бариерата от 1 % прескачат православните християни и мюсюлманите – сунити. Средствата от субсидията се предоставят на ръководството на вероизповеданието и служат за покриване на възнаграждения на персонал, за осъществяване на образователни дейности и за поддръжка на гробищни паркове. Забранява се категорично даряването на средства от чужди държави и лица за възнаграждения на свещенослужителите, като самите те трябва да бъдат български граждани.

Чужди граждани могат да бъдат свещенослужители само след предварително разрешение от дирекция „Вероизповедания“ към Министерски съвет. Водещите вероизповедания ще могат да откриват свои духовни училища и висши учебни заведения.

„Свободата на вероизповедание не може да бъде насочена срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала, както и верските убеждения не могат да се използват за политически цели. Целта на проекта е да се намери нужния баланс, отчитайки реалностите, държавата да гарантира възмездяването на труда на свещенослужителите и ненамеса на чужди държави, институции и лица в делата и дейността на вероизповеданията, както и регламентиране на получаването на целеви дарения“, се казва в мотивите към законопроекта.

С предлаганите промени се засилва изключително много контролната роля на държавата, а при установяване на закононарушения в дейностите по финансиране на вероизповеданията веднага ще се сезират компетентните органи.

Подобни

Leave a Comment

thirteen − ten =