Предпазната маска става задължителна при посещение на всички пазари на територията на област Шумен

Областният кризисен щаб, свикан от областния управител проф. Стефан Желев, обсъди днес епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на област Шумен. Директорът на РЗИ д-р Пепа Калоянова съобщи, че на този етап регистрирани случаи на COVID-19 има в девет от десетте общини на област Шумен, като положителна проба за COVID-19 няма регистрирана само в община Смядово. По данни на Единния информационен портал към момента потвърдените случаи в област Шумен са 266, от които активните случаи са 86. Пред членовете на щаба д-р Калоянова съобщи, че служителите на РЗИ продължават работата си по извършване на епидемиологични проучвания за установяване на контактните лица, съвместно с органите на МВР и кметовете по места. Като проблем и потенциална опасност за разпространение на заразата тя определи неспазването на вече въведените противоепидемични мерки и конкретно неносенето на маски в обществения транспорт, в закритите помещения-търговски обекти и институции, както и струпването на много хора на открито.

Кметовете на общините докладваха за изпълнението на въведените противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19 и посочиха, че има много случаи на неразбиране от страна на гражданите на необходимостта от носене на предпазна маска и трудности при опитите да бъдат ограничавани масовите събирания. Проблеми се очакват и при завръщането на сезонните работници от чужбина.

Областният управител проф. Стефан Желев призова усилията на всички институции да бъдат насочени към гражданите и необходимостта да бъдат спазвани препоръките на здравните власти. „Мерките, които са въведени, целят ограничаване на разпространението на заразата, но определяща е личната отговорност на всеки един от нас, за да опазим себе си и нашите близки“, заяви проф. Стефан Желев. Той съобщи, че ще има още по-голям контрол от страна на различните институции за спазване на противоепидемичните мерки, като основен акцент в контролната дейност ще бъде спазването на изискването за носене на маски в закрити помещения и в търговските обекти.

С цел ограничаване разпространението на COVID-19 на територията на област Шумен, след дискусия Областният кризисен щаб реши посещението на всички пазари в т. ч. и пазари тип „битаци“ на територията на област Шумен да се извършва задължително само с предпазна маска или друго средство, покриващо носа и устата. Щабът възложи на директора на РЗИ – Шумен да изготви съответната заповед за изпълнение на решението.

В едноседмичен срок по общини трябва да бъдат организирани работни срещи с управителите на търговски обекти в съответната община, с указания да се предприемат спешни и незабавни мерки, насочени към задължително прилагане и спазване на валидните към момента противоепидемични мерки.

Областният кризисен щаб реши още Кметовете на общини и контролните органи да организират извършването на качествен, стриктен и ефективен контрол по спазване на противоепидемичните мерки, указани в Заповед № РД-01-452/04.08.20 г. на Министъра на здравеопазването, а ОДБХ- Шумен и Дирекция „Инспекция по труда“ ефективно да изпълняват задълженията си по т. 10 и т. 11 от същата заповед.

Кметовете на общини при необходимост след решение на Общинския кризисен щаб могат да предприемат допълнителни мерки, свързани със спецификите на общините и актуалната епидемична обстановка в рамките на своите правомощия.

Подобни

Leave a Comment

12 − 5 =