Предстои подмяна на водопроводната мрежа в община Каолиново

Градоначалникът на Каолиново Нида Ахмедов е подписал преди дни договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., в размер на 2 276 416 лева без ДДС.

Финансирането се осигурява от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, информират от общинската администрация в Каолиново. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за изпълнение на проект „Рехабилитация на водопроводи в населени места на територията на Община Каолиново”.

Голяма част от водопродовната мрежа в общината е с изтекъл експлоатационен период, което пък води до чести аварии, влошено качество на услугата и големи загуби на вода. Експерти са направили анализ на текущото състояние и са взели решение да бъдат реконструирани най-компрометираните участъци от водопроводната мрежа – град Каолиново и селата Долина, Наум, Сини вир и Климент.

Общата дължина на участъците, които предстои да бъдат подменени в следващите 36 месеца е 6725 метра. Предстоят процедури за избор на изпълнители и очакваме в началото на 2019 г. да започне изпълнението на строителните дейности, уточниха от общината.

Подобни

Leave a Comment

three × 4 =