През август експертите от РИОСВ – Шумен извършиха 92 проверки

През месец август експертите от РИОСВ – Шумен са направили 92 проверки на 85 обекта. От тях 58 са планови,  34 – извънредни. През отчетния период са съставени 2 акта за установени административни нарушения (АУАН). Единият е за неизпълнение на предписание по Закона за опазване на околната среда ( ЗООС), а другият – за нарушение по Закона за водите.

В рамките на осъществения контрол са издадени 43 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия.

За изминалия месец директорът на РИОСВ – Шумен е издал 2 наказателни постановления на стойност 2 250 лв. Санкционирано е дружество „Ест Трейд“ ООД за неизпълнение на  задължително предписание по ЗООС. За извършени административни нарушения е наложена глоба на собственик на билкозаготвителен пункт. Той не е уведомил РИОСВ – Шумен за организирания от него пункт в с. Лиляк, община Търговище. Без да притежава позволително за ползване, е изсушавал и съхранявал билки от листа на липа, плод-липа и бял равнец, с което е нарушил разпоредбите на Закона за лечебните растения.

За периода са събрани средства в размер на общо 10 684, 66  лв. Сумите по наложени глоби и санкции възлизат на 7 000 лв. От текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС са събрани 3 684, 66 лв. Общо 2 947, 73 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, като най-големи приходи от платени санкции по чл. 69 от ЗООС е получила община Велики Преслав – 1 410 лв., следва община Попово с 882 лв.

              През август експертите са проверили 10 обекта по сигнали от постъпили общо 13 сигнала и жалби от граждани. Основно са проверявани обекти за замърсяване с отпадъци и изгаряне – 3 броя, сигнали за защитени птици и бозайници – 3 броя, 2 броя сигнали по отношение на опазването на водите. 3 от сигналите са прехвърлени по компетентност.

 

 

 

Подобни

Leave a Comment

5 × four =