Проверяват дали СИДП са готови да се справят с евентуални пожари

Започнаха проверките в стопанствата на СИДП за готовността им да се справят с евентуални пожари през летните месеци. До момента експерти на РДГ-Шумен, РДПБЗН и СИДП инспектираха поделенията в област Шумен.

Те установиха, че са закупени необходимите облекла и предпазни средства, а автомобилите, които се използват при гасене са изправни. Осигурени са достатъчно гръбни пръскачки, за да може при нужда екипите да гасят и в най-недостъпните места. Почистени са минерализованите ивици и лесокултурните прегради.

По време на проверките инж. Николай Стоянов от РДГ-Шумен коментира, че заради засушаванията през последните години значително се е понижило нивото на язовирите и реките в района. Според него това възпрепятства зареждането на автомобилите на огнеборците и би създало проблем при голям горски пожар. Стоянов предложи на няколко лесно достъпни места, по бреговете на река Камчия и язовир Тича, да бъдат изградени шахти от които по-бързо да се изпомпва вода при необходимост. Експертът на шуменската дирекция смята, че за средства за съоръженията кметовете могат да кандидатстват пред Фонда за бедствия и аварии. Стоянов предложи ръководствата на община Велики Преслав, ДГС-Преслав и пожарната служба в община да работят заедно в тази насока и да станат еталон за всички останали общини. Според него изграждането на шахтите трябва да започне именно от старата столица, защото кметът инж. Янко Йорданов е лесовъд, бивш директор на стопанството, и най-добре знае какви поражения може да нанесе един пожар и колко бързо огнената стихия изпепелява една гора.

Проверките в стопанствата ще продължат до края на юли.

Подобни

Leave a Comment

10 − nine =