Проверяват социалния, образователния и здравен статус на 394 ромски семейства

Събрана е пълна информация за социалния, образователния и здравен статус на 394 ромски семейства от Шумен и село Ивански. Това оповести на брифинг днес главният експерт по училищно и извън училищно образование в Общината Христина Баева. Предстои събраните данни да бъдат обобщени. Те ще се използват за по-доброто интегриране на ромите.

Информацията е събрана в рамките на Интегриран проект на Българо-швейцарската програма за насърчаване на социалното включване на ромите и други уязвими групи „Взаимодействието с общността – фактор за по-доброто бъдеще и успешна интеграция“. Проектът обхваща три квартала на Шумен – “Млада гвардия”, “Еверест” и “Витоша”, както и село Ивански. Той е с продължителност 30 месеца, до април 2019 година, и е на обща стойност 723 000 лева. По-голямата част от парите – 533 962 лева са осигурени от Швейцария. Финансовото участие на Община Шумен е в размер на 25 550 лева, а остатъкът се поема от българската държава.

За изтеклия десетмесечен период 30 малчугани от детска градина “Пролетна дъга” в Шумен са преминали обучение за развитие на езикови умения и компетентности, а 40 ученици от 7 до 10 години са посещавали занимални в т.н. “наваксващи училища” за повишаване на образователните си резултати. През отчетения период е работено с 62 деца и ученици за развитие на творческите им способности. Общо 18 деца от ромски произход на възраст между 5 и 6 години ще посещават предучилищна група в детска градина “Пролетна дъга”.

По проекта 65 родители от Шумен и село Ивански са посещавали “училища за родители”, а 31 педагози са обучени за работа с деца билингви.

Трима образователни и един здравен медиатор в продължение на 10 месеца са работили на терен в кварталите „Млада гвардия“, „Еверест“ и  „Витоша“ в Шумен и в село Ивански.

За изтеклия период ромите, които не са здравно осигурени са имали възможност за профилактични прегледи при сециалисти и общопрактикумащи лекари. Особено внимание е обърнато на бременните жени като те са преминали прегледи за туберкулоза, СПИН, сифилис и до момента не са установени заболели.

До дни към училището в село Ивански ще бъде открит Учебен център. Той разполага с три нови зали, които ще се използват за провеждане на извъкласни дейности с деца, ученици и техните родители в т. н.  „наваксващи училища“, „уикенд училища“ и „училища за родители“. В тях педагозите ще помагат на учениците да наваксват пропуските в своите знания по основни учебни предмети, владеенето на български език да говорят добре български език, развитие на  творческите способности в областта на приложното, танцовото и театралното изкуство. Тук ще се провеждат срещите с родителите, които ще разширяват своите знания по здравни и образователни теми, права, задължения, отговорности.

До края на 2017 година предстои ремонт на ОУ “Христо Ботев” в  Ивански. По проекта ще се обновят Здравната служба в селото, детска градина “Пролетна дъга” и филиалите й в Шумен.

На етап проектиране е новата пристройка към школото в Ивански. Там ще бъдат изградени медицински кабинет и вътрешни санитарни възли. Общата стойност на строително-монтажните работи е 86 000 лева, а за закупуване на оборудването са предвидени 8000 лева.

В детска градина „Пролетна дъга“ в Шумен ще бъде обновен детският комплекс за новата група в основната сграда, ще се изгради нова спортна плащадка, предстоят и ремонтни работи във филиалите на детското заведение. Стойността на строителните дейности е 116 500 лева, като отделно за оборудване са предвидени 44 000 лева.

В здравната служба на село Ивански ще бъде направен ремонт на кабинетите на общо-практикуващия лекар, на педиатъра и АГ-спецrалиста. Сумата за дейностите е 51 хил. лева, а за оборудване са отделени 15 хил. лева. Медици от Новата поликлиника в Шумен ще работят в Здравната служба на селото.

 

 

 

 

 

Подобни

Leave a Comment

10 − eight =