Продължава осигуряването на топъл обяд в обществената трапезария на Шумен

Община Шумен ще продължи да осигурява безплатна топла храна за хора в затруднено социално положение и през следващите две години. Подписано е допълнително споразумение за удължаване на договора за „Осигуряване на топъл обяд в община Шумен” до 31 декември 2019-та година.

Проектът се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане и е на обща стойност 265 755,60 лв.

Благодарение на дейностите по проекта ежедневно 120 лица в затруднено положение получават топла супа, основно ястие и хляб.

Целеви групи по проекта са:

  • лица и семейства на месечно подпомагане, получаващи помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
  • лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
  • самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии, несвързани с трудова дейност;
  • скитащи и бездомни деца и лица.

Документи за ползване на услугата се приемат през цялата година в Обществената трапезария в Шумен на ул. ”Васил Левски” №4 всеки работен ден от 09,00 ч. до 13,00 ч.

 

Подобни

Leave a Comment

3 × 1 =