Община Каспичан с успешни социални мерки в извънредната ситуация с COVID-19

Започна реализирането на „Предоставяне на патронажна грижа на територията на Община Каспичан и Община Венец”. Проектът е на обща стойност 166 569,44 лв. и със срок на изпълнение до 01.09.2020 г. Почасовите мобилни интегрирани здравно-социални услуги се предоставят за период от 12 месеца на общо 51 потребители /25 потребители от община Каспичан и 26 потребители от община Венец/ на базата на идентифицираните нужди на лицата от целевата група.

Дейността е насочена към възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, както и към хора с увреждания и техните семейства, възрастни в риск, като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението от превенция разпространението на COVID-19.

Услугите за лицата по домовете включват доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

Към месец май 2020г. в Община Каспичан  по механизма за лична помощ има назначени 52 лични асистенти който се грижат за 55 потребителя.

Право на лична помощ имат следните целеви групи:

1.Хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на 100 вид и степен  на трайно намалена работоспособност,

2.Децата с право на чужда помощ  с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или  степен  на трайно намалена работоспособност

3.Децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен  на трайно намалена работоспособност.

Заявки за включване в дейностите  се приемат всеки работен ден, като начините са: на място в сградата на Община Каспичан,стая 103 или на телефон: 0800400880882599025;  или по телефон в кметствата и населените места на територията на община Каспичан.

Подобни

Leave a Comment

7 + 15 =