Проучват потребностите на шуменските работодатели от работна ръка

На 1-ви август се даде начало на второто проучване за потребностите на работодателите от работна сила в област Шумен. Сондажите се извършват чрез онлайн анкета, разработена от Агенцията по заетостта, информират от Областна администрация – Шумен. За целта е необходимо работодателите да попълнят анкетата, която може да бъде намерена на следния адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevbw8LEI_gW_VBcJILMSqNlvjqOXVg1-zpJkPOrQx8FzIZQg/viewform

Анкетата може да бъде попълнена до 17-ти септември включително.

Информацията ще бъде обобщена от Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие и ще бъде предоставена на Агенцията по заетостта.

Проучването отново ще бъде извършено и в останалите области на страната. То ще даде възможност да бъде получена реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените кадри, както и да бъдат определени приоритетите за насърчаване на заетостта и в сферата на образованието.

Обобщените резултати от проведеното през м. Февруари 2018 г. анкетиране са публикувани на официалния сайт на Агенцията по заетостта, в рубрика „Проучване на потребностите от работна сила“: https://www.az.government.bg/pages/prouchvane-potrebnosti-rabotna-sila022018/

Снимка: Pat Institute

Подобни

Leave a Comment

six + three =