Пуснаха търг за орехите на Никола Козлево

В община Никола Козлево върви процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за бране на орехи от ореховите дървета.

Спечелилият търга ще трябва да обере плодовете на повече от 300 дръвчета в землищата на селата Никола Козлево, Пет могили, Хърсово, Крива река, Църквица, Каравелово и Векилски.

Началната тръжна цена е 5 лева на дърво, като стъпката за наддаване е 10% от началната тръжна цена. Важно е да се знае, че дръвчетата ще бъдат отдадени под наем до 31 декември 2018 г. Търгът ще се проведе в 9:00 часа на 18-ти юли в Заседателната зала в Община Никола Козлево.

При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 1 август 2018 г. по същото време и при същите условия. Повече информация на сайта на общината.

Подобни

Leave a Comment

3 + 19 =