Разделят страната на 4 района на планиране без административни центрове

Проект за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие предвижда промяна в броя и обхвата на районите от ниво 2 в страната. Предлага се те да бъдат четири вместо сегашните шест: Дунавски, Черноморски, Югозападен и Тракийско-Родопски.

Подготвеният от Министерството на регионалното развитие и благоустройството законопроект е публикуван за обществено обсъждане на страницата и в Портала за обществени консултации.

С него трябва да се оптимизират процесите на планиране на регионалното и пространственото развитие и да се създаде по-устойчив във времето обхват на районите, като вече няма да имат центрове.

 

Дунавски район – областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград, Силистра и Търговище.

Черноморски район – Шумен, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол и Сливен.

Югозападен район – Софийска, София-град, Перник, Кюстендил и Благоевград.

Тракийско-Родопскии район – Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Кърджали и Смолян.

Законопроектът предвижда още разширяване на правомощията и въвеждане на двустепенен модел на управление на съветите за регионално развитие, който включва управленски и експертно-технически състав.

Те ще изпълняват функции за изпълнението на програми, съфинансирани от ЕС или финансирани от държавния бюджет и други финансови източници, включително, по отношение на съгласуване, избор и оценка на проекти.

Същата функция ще имат по отношение на проекти, финансирани от държавния бюджет и други източници, включително финансови инструменти. Регионалните съвети ще имат консултативна функция при изготвянето на плановете за интегрирано развитие на общините в съответния район от ниво 2.

Националната концепция за регионално и пространствено развитие ще бъде със срок до 15 години, с изключение на елементите на техническата инфраструктура, които се планират за период до 30 години. Седемгодишен ще е срокът на плановете за развитие на районите от ниво 2.

Изключение от тях ще правят също елементите на техническата инфраструктура. Също седемгодишен е и срокът на плановете за развитие на общините.

Снимка: Trafficnews.bg

 

 

Подобни

Leave a Comment

nine + two =