Райони без ток в Шумен

На 20.02.2019 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Шумен – ул. “Червени ескадрони” от № 8 до № 20 и от № 3 до № 33 и ЦДГ № 19.

На 20.02.2019 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Деж. напрежение на Индустриален Парк-Шумен, работилница на Булгаз, фирма ТЕРА, пс Биволовъден, пс Депо /Конъовец/, пс В и К Свинеугояване, МТП Фазанария, ДЗС Депо, с. Коньовец, западната част на с. Царев брод /ТП “ТКЗС-2”, ТП ”Сушилни”, ТП ”Детелина”, ТП „Пестицид”, ТП ”Свинеугояване”, ТП “Винарски двор” /с. Велино, с. Живково, с. Калино, с. Иглика, с. Дренци, с. Габрица, част от с. Черноглавци/ ТП “Фурна”, ТП “В и К”, ТП “Маш. стан” /, административни сгради, магазини, помпени станции на В и К и базови станции на Мобилни оператори в тези райони ..

Подобни

Leave a Comment

ten − six =