Расте броят на разводите в Шуменско, най-често късаме по „взаимно съгласие“

257 развода са регистрирани през 2016 година на територията на област Шумен, срещу 250 през 2015 г. Най-голям е делът на браковете, прекратени по „взаимно съгласие“ (75.1%), следват причините „несходство в характерите“ (21.4%) и „фактическа раздяла“ (1.6%). Сред причините за развод в област Шумен се срещат също физически и морален тормоз, както и лекомислено поведение в брака и неполагане на грижи за семейството. Това показват данните на Статистика – Шумен.

Регистрираните юридически бракове за миналата година са 802 – с 20, или 2.6% повече от предходната година. Коефициентът на брачност през 2016 г. е  4.6 ‰ (3.8‰ за страната). Брачността намалява в пет от десетте общини на областта (Велики Преслав, Венец, Смядово, Хитрино и Шумен), а в останалите се увеличава.

Средната продължителност на брака до неговото прекратяване е 17.3 години (16.1 години за страната). През 2016 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените в област Шумен е съответно 30.5 и 27.2 години (31.1 и 28.1 години  за страната).

В областта жените сключват брак най-често на възраст 20-24 години (29.7% от жените, сключили брак през 2016 г.), следвани от жените на възраст 25-29 години (29.4%).

Брак са сключили 18 непълнолетни жени и 6 жени на възраст над 60 години.

 

Подобни

Leave a Comment

four × 3 =