Регионалната библиотека в Шумен отбелязва 95 години от основаването си с конференция и изложба

Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” организира Национална конференция с международно участие „Библиотеката – проекции във времето”. Форумът, който ще се проведе на 5-6 октомври, е посветен на 95-годишнината от основаването на Шуменската библиотека и ще бъде осъществен в две секции – „Исторически ретроспекции” и „Модерни трансформации”, поставящи акцент както върху традициите, така и върху възможностите и перспективите пред библиотечната институция.

С доклади във форума ще бъдат представени Софийски университет „Св. Климент Охридски”; Мелитополски университет „Богдан Хмелницки” в Украйна; Университет „Александър Йоан Куза” в Яш, Румъния; Регионален исторически музей – Шумен; Централна библиотека „М. Ю. Лермонтов” в Мелитопол, Украйна; сръбските библиотеки „Детко Петров” в Димитровград и Народната библиотека в Пирот; Столична библиотека, както и регионални, читалищни и училищни библиотеки в страната.

Съпътстваща проява на форума е представянето на организираната от РБ „Стилиян Чилингиров” изложба „Българската история в художествено слово и образ”. Експозицията представя знакови личности и събития от историята на Първото и Второто българско царство, от епохата на националноосвободителните борби и Българското възраждане и следосвобожденска България до Съединението от 1885 г. чрез художествени колажи от произведения на българската литература, живопис и иконопис, произведения на художествената миниатюра, на скулптурата, архитектурата и художествената фотография.

Подобни

Leave a Comment

3 × 4 =