Регионалната здравна инспекция обяви конкурс за „старши инспектор“ в дирекция “Надзор на заразните болести”

Регионална здравна инспекция – Шумен обяви конкурс за длъжността “Старши инспектор” в отдел “Противоепидемичен контрол”, дирекция “Надзор на заразните болести”. Старшият инспекторът организира и провежда епидемиологично проучване на всеки регистриран епидемичен и ВБИ взривове. Следи и анализира епидемичната обстановка на територията и обектите, за която отговаря, планира и предприема мерки за предотвратяване и овладяване на епидемичната ситуация.

Организира и профилактични мерки върху здравословното състояние на контактните със заразно болни лица, заразоносители и съмнително болните от заразни болести, както и на други лица по епидемични показания. Осъществява също държавен здравен контрол в лечебни и здравни заведения и обектите имащи значение за опазване на общественото здраве. Кандидатите за поста трябва да притежават минимална образователно-квалификационна степен: „бакалавър по управление на здравни грижи” или „магистър по медицина”; да имат поне 1 година професионален опит.

Допълнителните умения и квалификации, които могат да им бъдат предимство са: специалност в системата на здравеопазването или придобит професионален опит  в системата на ХЕИ / РИОКОЗ / РЗИ. Документите за участие в конкурса се подават до 31 август на пл.”Освобождение”№ 1, сградата на РЗИ, ет. І, стая № 5. Размерът на основната заплата за длъжността за степен първа на длъжностно ниво се определя от 460 до 1150 лв.

Подобни

Leave a Comment

1 × 1 =