Ремонтират участъци от няколко улици в квартал „Боян Българанов“

Започнаха ремонтите по няколко улици в кв. „Боян Българанов“ в Шумен. В момента се работи по ул. „Ген. Драгомиров“ в участъка между улиците „Ген. Тотлебен“, „Ген. Гурко“ и „Самара“, където се извършва машинно фрезоване на уличната настилка. След като завършат подготвителните работи трасето ще бъде цялостно преасфалтирано.

След приключване на работата в този участък строителните дейности ще продължат по пътната връзка между ул. „Самара“ и ул. „Витоша“ – северно и североизточно от СУ „Трайко Симеонов“.

Там също предстои да се фрезова настилката и да се извърши преасфалтиране на уличното платно.
Ремонтите ще продължат поетапно и по други улици в града, след като приключат дейностите в кв. „Боян Българанов“.

Предвидено е преасфалтиране на ул. „Отец Паисий“ в участъка от ул. „Тодор Икономов“ до храма „Св. Възнесение Господне“. Работата там няма да засегне паважа пред църквата и той ще бъде запазен. Предстоят строителни дейности и по ул. „Ильо Войвода“ в участъка от ул. „Съединение“ до ул. „Вардар“, които включват асфалтиране на отсечката и изграждане на връзка между улиците „Ильо Войвода“ и „Гостивар“.

Ремонтните дейности по тези улици са включени в обявената обществена поръчка през миналата година за текущ ремонт на общинската пътна мрежа и текущ ремонт на уличната мрежа по втората обособена позиция – текущ ремонт на улични настилки и пешеходни алеи на територията на общината. Изпълнител е фирма „Автомагистрали – Черно море“ АД.

Подобни

Leave a Comment

17 − fourteen =