РЗИ: Не пийте вода от чешма „Али Чобан“ в Нови пазар, пълна е с нитрати

Регионална здравна инспекция – Шумен съобщи, че нейни експерти са извършили пробонабиране от два местни водоизточника в град Нови пазар. Проведеният лабораторен контрол на водата е дал следните резултати:

– по всички изследвани показатели отговаря водата от „Бялата чешма“;

– водата от чешма „Али Чобан“ не отговаря на здравните норми по химични (наднормено съдържание на нитрати) и микробиологични показатели и не следва да се ползва за питейни цели.Измерената  стойност за нитратие 88мг/л,при максимално допустима 50 мг/л.

Важно е да се знае, че получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници. Качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка.

Снимка: mapio.net

Подобни

Leave a Comment

20 + 3 =