РЗИ – Шумен: Водата от 3 градски чешми е годна за пиене

През изминалата седмица експерти на Регионална здравна инспекция са извършили пробонабиране от единадесет водоизточника в Шумен. По всички показатели отговаря водата от чешмите по пътя за Паметник „Създатели на българската държава”; в местност „Бабешкия мост“ в кв. Б. Българанов и чешма № 2 по пътя за с. Лозево.

С отклонения по микробиологични показатели е водата от чешмите в гр. Шумен до к-с „Кьошковете”; по пътя за кв. Дивдядово; в кв. Дивдядово, ул. „Поройна“; в кв. Дивдядово, ул. „Изворна“ до комплекс „Бохеми“; чешма № 1 по пътя за с. Лозево и чешмата на разклона за с. Кочово по пътя от с. Лозево за с. Новосел.

Водата от тези чешми не следва да се ползва за пиене. Водата от чешмата на кръстовището на ул. „Тетово“ и ул. „В. Левски“ (срещу Томбул джамия) не отговаря на здравните норми по химични (наднормено съдържание на нитрати) и микробиологични показатели и не следва да се ползва за питейни цели.

Измерената  стойност за нитрати е 81 мг/л, при максимално допустима 50 мг/л. В от чешмата на ул. „Янко Сакъзов” е с наднормено съдържание на нитрати. Измерената  стойност за нитрати е 73 мг/л, при максимално допустима 50 мг/л. Водата от тази чешма да не се ползва за пиене от малки деца.

От РЗИ уточняват, че получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници. Качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка.

Подобни

Leave a Comment

13 − 6 =