РЗИ – Шумен направи проверка на качеството на 11 местни водоизточника

При извършеното пробонабиране на 31.07.2018 г. и проведения лабораторен контрол на водата от единадесет местни водоизточника бяха получени следните резултати:

По всички изследвани показатели отговаря водата от чешмите в: гр. Шумен до к-с „Кьошковете”; по пътя за Паметник „Създатели на българската държава” и в кв. Дивдядово, ул. „Изворна“ до комплекс „Бохеми“;

С отклонения по микробиологични показатели е водата от чешмите в местност: „Бабешкия мост“ в кв. Б. Българанов; по пътя за кв. Дивдядово; в кв. Дивдядово, ул. „Поройна“; чешма № 1 и чешма№ 2 по пътя за с. Лозево и чешмата на разклона за с. Кочово по пътя от с. Лозево за с. Новосел. Водата от тези чешми не следва да се ползва за пиене;

Водите от чешмите на ул. „Янко Сакъзов” и на кръстовището на ул. „Тетово“ и ул. „В. Левски“ (срещу Томбул джамия) не отговарят на здравните норми по химични (наднормено съдържание на нитрати) и микробиологични показатели и не следва да се ползва за питейни цели. Измерените стойности за нитратиса съответно 65мг/л и 99мг/л, при максимално допустими 50 мг/л. Водата от тези чешми да не се ползва за пиене от малки деца.

 

Подобни

Leave a Comment

18 − five =