РЗИ – Шумен обяви конкурс за “Главен експерт”

РЗИ – Шумен обяви конкурс за “Главен експерт” в отдел “Лабораторни изследвания” към дирекция “Обществено здраве”.  Кандидатите да отговарят да притежават минимална образователно-квалификационна степен ”магистър по медицина” или бакалавър по „Хранителни технологии”, професионален опит – необходим за заемане на длъжността от 2  години и/ или минимален ранг за заемане на длъжността – ІV младши.

Конкурсът ще се проведе в гр. Шумен, пл. “Освобождение” № 1, в сградата на РЗИ, от комисия, назначена със заповед на директора на РЗИ чрез решаване на тест и интервю.

За повече подробности и изисквания, може да посетите и сайта на РЗИ-Шумен – ТУК.

Подобни

Leave a Comment

1 + five =