РИОСВ и РЛ – Шумен с инициатива за Световния ден на околната среда

РИОСВ – Шумен и Регионалната лаборатория към ИАОС организираха наблюдение на качеството на природните води и установяване степента на замърсяване с пластмасови отпадъци в лесопарк „Кьошкове“. Инициативата е по повод Световния ден на околната среда – 5 юни, като темата тази година е „Да победим замърсяването с пластмаси“. В нея се включиха учениците от клуб по екология към „Професионална гимназия по икономика“ Шумен.

Учениците и експерти взеха водни проби от две точки по поречието на р. Поройна и близка чешма. Те установиха качеството на природните води по показатели PH, електропроводимост, разтворен кислород, температура и др.

РИОСВ – Шумен подари тениски с лого на всички ученици.

Подобни

Leave a Comment

10 − nine =