РИОСВ-Шумен: Класификацията на медицински отпадъци става комплексна услуга

РИОСВ-Шумен информира, че съгласно влязло в сила изменение на Наредба №2 за класификация на отпадъците, утвърждаването на работни листи за отпадъци от подгрупата на медицинските отпадъци от хуманното здравеопазване с код – 18.01., придобива характер на комплексна услуга. Промяната засяга лицата, боравещи с отпадъци от родилната помощ, диагностиката, медицинските манипулации или профилактиката в хуманното здравеопазване.

Във връзка с изменението, документите за класификация от споменатата подгрупа ще бъдат предоставяни по електронен (служебен) път за становище до РЗИ, на чиято територия се образува отпадъкът в тридневен срок от постъпването им в РИОСВ.

За услугата по издаване на становище от здравните инспекции, лицата ще заплащат държавна такса в размер на 43 лв., определена с тарифата по чл. 46 от Закона за здравето.

Таксата ще се заплаща по банков път по сметката на съответната Регионална здравна инспекция.

Подобни

Leave a Comment

sixteen − 12 =