РИОСВ-Шумен организира кампания за превенция на замърсяването с пластмаси

РИОСВ – Шумен организира разнообразни образователни инициативи с деца и ученици по повод Световния ден на околната среда – 5 юни. Тази година фокусът на кампанията е върху цялостната промяна и нагласата на хората към пластмасите и ще премине под мотото „Да победим замърсяването с пластмаси“, информираха от Екоинспекцията.

На 4 юни експерти от РИОСВ – Шумен ще посетят ДГ „Пчелица“ в Търговище, където ще разкажат на малчуганите за ползите от разделното събиране на отпадъци. По-късно същия ден екоекспертите ще вземат участие в ученическия празник на Второ СУ „Никола Маринов“, Търговище.

На 5 юни РИОСВ – Шумен ще награди победителите в конкурса за най-голямо количество предадена хартия за рециклиране „Гората за децата“ от 13 часа в Информационния център.

Екоинспекцията и Регионалната лаборатория към ИАОС ще организират на 7 юни наблюдение на качеството на природните води и установяване степента на замърсяване с пластмасови отпадъци в лесопарк „Кьошкове“. В тази инициатива ще се включат учениците от клуб по екология към „Професионална гимназия по икономика“ – Шумен.

 

Подобни

Leave a Comment

2 + 9 =