РИОСВ-Шумен: Погрижихме се за 12 бедстващи птици през юни

Експертите на РИОСВ – Шумен са се погрижили за 12 бедстващи птици на територията на областите Шумен и Търговище в рамките на месец юни. Птиците  са изпратени за лечение и доотглеждане в Спасителния център за диви животни „Зелени Балкани“ в Стара Загора, похвалиха се от Инспекцията.

Голяма част от  птиците са млади екземпляри, паднали от гнездата при летните бури или при първи опити за летене. Най-много са птици от видовете бял щъркел и домашна кукумявка

На електронния сайт на РИОСВ – Шумен можете да получите повече информация за необходимите действия при намиране на бедстваща птица /http://www.riosv-shumen.eu/index.php?homepage=6&subnavy=3&act=47/

Спасените видове птици са  защитени от Закона за биологичното разнообразие и са  включени в Приложение III на закона. За видовете от приложението се забраняват всички форми на умишлено улавяне, убиване, преследване, обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване или миграция; унищожаване или вземане на яйца; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри, както и тяхното препариране.

Снимката е илюстративна

 

Подобни

Leave a Comment

nine + 13 =