РИОСВ – Шумен проверява чистотата на населените места, солени глоби грозят кметовете

Експерти от РИОСВ – Шумен започват контрол и проверки за чистотата  на населените места и общинските пътища в общините Шумен, Велики Преслав, Върбица, Нови Пазар, Никола Козлево, Венец, Смядово, Хитрино, Каспичан, Каолиново и др.

Кметовете на общини, съгласно Закона за управление на отпадъците, са задължени да почистят населените места, предназначени за обществено ползване (паркове, площади и др.), да следят за почистването на отпадъци на пътя и уличните платна, да осигуряват съдове за събиране на отпадъците и транспортирането им до съоръжения за тяхното третиране.

Също така да предотвратяват изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, и/или създаването на незаконни сметища  и да организират почистването им. Това информират от инспекцията.

При неизпълнението им съгласно чл. 151, ал.2 от ЗУО Кмета на община и/или длъжностно лице подлежи на глоба от 3000 до 10 000 лв.

Подобни

Leave a Comment

eight + 7 =