РИОСВ – Шумен проверява 29 проекта по ПУДООС

В съобщение до средствата за масова информация РИОСВ – Шумен декларира, че започва проверки на изпълнението на 29 проекта, получили финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда – 2018“.

От тях пет са на общини, седем на кметства, осем на училища и девет на детски градини. Финансирането е до 10 000 лв. за общини и кметства и до 5000 лв. за училища и детски градини. Усвоените средства са в размер на 204 240,60 лв., за общини и кметства – 119 558,98 лв., а за училища и детски градини – 84 681,62лв.

В училищата и детските градини в областите Шумен и Търговище са монтирани пейки, беседки, кошчета за отпадъци, облагородени са дворовете, засадени са цветя, монтирани са спортни съоръжения на открито.

Снимка: Фитнес кът в Езиковата гимназия в Шумен

Подобни

Leave a Comment

three × one =